Aside

Adventistkirken sabbaten 23. februar

Bibelstudiet kl. 10:30 handler om Satan, en beseiret fiende. I Åpenbaringsbokens 12. kapittel er Satan beskrevet som Guds og Guds folks store fiende. Men der finner vi også forsikringen om at Jesus ved sin korsdød og sin himmelfart har beseiret ham og vil gjøre ende på hans tyranni til slutt.
Gudstjenesten kl. 12:00 holdes av Willy Aronsen. Se månedsprogram →