Aside

Adventistkirken sabbaten 22. februar

Bibelstudiet kl. 10:30 handler om Fra stormfullt hav til himmelens skyer. Vi studerer videre i Daniel og er nå i kapitel 7. Synet i dette kapitel er en parallell til drømmen i Daniel kapitel 2, men sier mer om det som blir åpenbart i kapitel 2.
Gudstjenesten kl. 12:00 holdes av Kjell Aune. Se månedsprogram →