Kirken vår

Historien om kirken vår

Den første Syvendedags Adventistkirken på Sørlandet ble stiftet i Arendal den 13. februar 1892 av danskamerikaneren Knud Brorson. Navnet tilkjennegir to særmerkte trospunkter. Helligholdelsen av sabbaten, ukens syvende dag (lørdag), og forventningen om Jesu snare komme. Evangeliets grunnleggende sannhet om frelsen i Jesus Kristus er det sentrale i forkynnelsen.

Siden slutten av 40-årene har menigheten holdt til i Adventkirken i Klevgaten 5, men flyttet i februar 2019 til nye lokaler på Tangen Allè 3 på His. Medlemstallet i dag (2018) er ca. 90 voksne og 25 barn.

Adventistkirken i Arendal er en del av Syvendedags Adventistenes Verdensforbund (omtrent 17 millioner medlemmer). Dette vil prege noen av aktivitetene, som for eksempel den årlige Hjelpeaksjon for U-land og katastrofeområder formidlet via ADRA – Adventist Development and Relief Agency.

Aktiviteter

Faste poster på menighetsprogrammet er Bibelstudium (sabbatsskole) for alle, både voksne og barn, med etterfølgende Gudstjeneste hver lørdag formiddag.

Det drives aktivt speiderarbeid med møter og leirer lokalt og på landsbasis, og internasjonalt. Bønnemøter, bibelseminarer, helseopplysning og bibelbrevskoletilbud er også med i menighetsprogrammet. Alle arrangementer er åpne for alle.

Vår visjon

Adventistkirken i Arendal eksisterer for å levendegjøre Kristus i våre egne og andres liv. Alle sidene ved vårt unike budskap skal forkynnes i lys av evangeliet om Jesus Kristus. Vi ønsker at vår kirke skal markere seg som en positiv samfunnsfaktor i lokalmiljøet. Vår visjon er videre å være et åndelig hjem for menigheten og interesserte, der det legges vekt på gjensidig kjærlighet, toleranse, omsorg og tillit.