Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

1. juni 2024

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Grunnlaget for Guds styre.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Volodimir Trofymchak.

1. juni 2024
8. juni 2024

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per Torfinn Andersen. Tema: Spiritismen avslørt.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Torbjørn Fors.

8. juni 2024
15. juni 2024

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per de Lange. Tema: Den forestående konflikten.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Adam Hazel.

15. juni 2024
22. juni 2024

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Monica de Lange. Tema: Jordens avsluttende begivenheter.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Per de Lange.

22. juni 2024
29. juni 2024

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per Torfinn Andersen. Tema: Guds kjærlighet seirer.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: «Menigheten».

29. juni 2024