Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

2. oktober 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per de Lange. Tema: Innledning til 5. Mos.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Marita Andersen.

2. oktober 2021
9. oktober 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Moses historietime.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Terje Wollan Dahl.

9. oktober 2021
16. oktober 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Anne-Brit O. Dockedahl. Tema: Den evige pakt.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Karsten de Lange.

16. oktober 2021
23. oktober 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Monica de Lange. Tema: Å elske Herren din Gud.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Per de Lange.

23. oktober 2021
30. oktober 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Ina Moisei. Tema: Den fremmede i portene dine.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: «Menigheten».

30. oktober 2021