Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 06/04:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: Livets rytmer.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Sang og musikkgudstjeneste med Adventsangene m/flere.

Lørdag 13/04:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: De valgene vi tar.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Rolf Andvik.

Lørdag 20/04:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: Forberedt på endring.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange.

Lørdag 27/04:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Eldar Andvik. Tema: Alene.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Willy Aronsen.

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)