Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

3. juli 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Sergiu Moisei. Tema: I et døgnåpent samfunn.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Rein og May Karin Holanger – «Historien bak sangen»

3. juli 2021
10. juli 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per de Lange. Tema: Rastløs og opprørsk
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Per de Lange – «Evangeliets forkynnelsesstart»

10. juli 2021
17. juli 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Rastløshetens opphav.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Per de Lange

17. juli 2021
24. juli 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Kjell Gunnar Stavdal Tema: Hvilens pris.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Willy Aronsen.

24. juli 2021
31. juli 2021

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Sergiu Moisei. Tema: «Kom til meg…».
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Karsten de Lange.

31. juli 2021