Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 07/03:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Anne-Brit Dockedahl. Tema: Fra bekjennelse til trøst.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange (NTV).

Lørdag 14/03:
Kirken er stengt.

Lørdag 21/03:
Kirken er stengt.

Lørdag 28/03:
Kirken er stengt.

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)