Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

6. august 2022

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Sergiu Mosei. Tema: I hans kraft.
Bibelsamling kl. 10:30 – for barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Per og Monica de Lange.

6. august 2022
13. august 2022

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per de Lange. Tema: Ukuelig håp.
Bibelsamling kl. 10:30 – for barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Birgitte Philipsen.

13. august 2022
20. august 2022

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Monica de Lange. Tema: Å se den usynlige.
Bibelsamling kl. 10:30 – for barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Tor Tjeransen.

20. august 2022
27. august 2022

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Brit Bjerkenes Tema: Et liv i lovprisning.
Bibelsamling kl. 10:30 – for barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Marita Traanum.

27. august 2022