Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

1. august 2020

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Eldar Andvik. Tema: Vitne i åndens kraft
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Øyvind Gjengstø. Tema: Guds plan for menneskene

1. august 2020
8. august 2020

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Ubegrensede muligheter.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Siri Quispe. Tema: Hjem

8. august 2020
15. august 2020

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: Del ordet.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Roger Robertsen.

15. august 2020
22. august 2020

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Monica de Lange. Tema: En tjener som Jesus.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Menigheten.

22. august 2020
29. august 2020

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Eldar Andvik. Tema: Et vinnende vesen.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Menigheten.

29. august 2020