Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 02/02:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Obert Skaarstad. Tema: De syv seglene.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange.

Lørdag 09/02:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Eldar Andvik. Tema: Guds folk beseglet.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Øyvind Gjengstø.

Lørdag 16/02:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: De syv basunene.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Karsten de Lange.

Lørdag 23/02:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Monica de Lange. Tema: Satan, en beseiret fiende.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Willy Aronsen.

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)