Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 06/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Monica de Lange. Tema: Skapelsen og syndefallet.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange / Høsttakkefestgudstjeneste.

Lørdag 13/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: Årsaker til splid.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Kjell Aune.

Lørdag 20/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Må de alle være ett.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Terje Johannesen.

Lørdag 27/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Kjell G. Stavdal. Tema: Nøkkelen til enhet
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Finn Andersen.

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)