Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter (for andre treff/stevner se www.sabu.no)

2. september 2023

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per Torfinn Andersen. Tema: Mann og kone sammen ved korset.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: Torbjørn Fors.

2. september 2023
9. september 2023

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Monica de Lange. Tema: Troskap mot Kristus kommer først.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
«DET GODE LIV» (nr.16) kl. 12:00 – Taler: Per de Lange.

9. september 2023
16. september 2023

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Bli stående.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
«DET GODE LIV» (nr.17) kl. 12:00 – Taler: Per de Lange.

16. september 2023
23. september 2023

Gudstjeneste og bibelstudium

Bibelstudium kl. 10:30 – Leder: Per de Lange. Tema: Fredskamp.
Bibelsamling kl. 10:30 – For barn og tenåringer.
Gudstjeneste kl. 12:00 – Taler: «Menigheten/Høst takkefest».

23. september 2023
30. september 2023

Gudstjeneste og bibelstudium

Det er «Høstmøte» i Mandal Adventistkirke. Det er ikke arrangement i Arendal denne dagen.

30. september 2023