Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 01/12:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Kjell G. Stavdal. Tema: Det beste beviset.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Morten Sørum.

Lørdag 08/12:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Per de Lange. Tema: Enhet og ødelagte forhold.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange (nattverdsgudstjeneste).

Lørdag 15/12:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Obert Skaarstad. Tema: Tilbedelse og samhold.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Dan Viggo Jensen.

Lørdag 22/12:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Kirkens organisasjon og enhet.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange.

Lørdag 29/12:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Monica de Lange. Tema: Enheten gjenopprettet.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Torbjørn Fors.

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)