Program

Månedlig oppdatert program med menighetens samlinger og andre aktiviteter.

Gudstjeneste og bibelstudium

Lørdag 05/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Serubabel og Esra.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Per de Lange.

Lørdag 12/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Monica de Lange. Tema: Nehemja.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: Jan Fossum.

Lørdag 19/10:
Kirken stengt. Menigheten deltar på høstmøte nede i Kristiansand Adventistkirke. Bibelstudium starter kl. 10:00 og gudstjeneste starter kl. 11:15

Lørdag 26/10:
Bibelstudium kl. 10:30. Leder: Eldar Andvik. Tema: Motstand.
Gudstjeneste kl. 12:00. Taler: «Menigheten».

Andre aktiviteter

(For info om ulike treff/stevner i tiden fremover, se www.sabu.no.)