ADRAs arbeid for å hjelpe ofrene for flodbølgen i Asia

Det er med sjokk og fortvilelse vi ser bildene fra ødeleggelsene etter jordskjelvet og flodbølgen i Asia, som særlig rammet India, Sri Lanka, Maldivene, Thailand og Malaisia.

Alle ADRAs feltkontorer i disse landene er nå i gang med å hjelpe ofrene og arbeide for å kartlegge de videre behovene. ADRA Norge er invitert til å bidra med midler, slik at ADRA lokalt kan hjelpe flest mulig mennesker. Vi vil ha løpende kontakt med hva som skjer i felt. Det har også gått ut en appell om bønn og forbønn for de mange ofrene. ADRA nettverket koordinerer sin innsats slik at vi kan yte mest mulig effektiv og god hjelp. Innsatsen vil også bli koordinert med FN, Røde kors og andre aktører.

ADRA Norge arbeider nå intenst med å samle inn midler for å bistå med nødhjelp til de flomrammede i Asia. Vi oppfordrer til at så mange som føler at de kan bidra, gjør dét:

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse. Bankkontonummer: 3000.30.31000. Merk gaven: «Asia».