Hva er påsken for deg?

Hva er påsken for deg? Er det bare egg og godteri sammen med familie og venner, eller er det noe annet …

En sommer da jeg var oppe og vandret på Lifjell sammen med min familie støtte vi på sauer. Det er jo et ganske vanlig syn på fjellet. Når man ser alle disse sauene lurer en på om bonden klarer å få inn «alle» når den tiden kommer på sensommeren/høsten.

Sauer

I Bibelen, i Lukas evangelium kapittel 15 vers 4-6, finner vi en mann som virkelig leter etter de som har kommet bort, og han leter til han finner den han savner. Denne personen er Jesus, han er «den gode hyrden» (Joh. 10:11).

Jesus vil at vi skal høre hans stemme og følge ham. Jeg ønsker å gjøre det hver eneste dag fordi det gir meg håp. Et av de fineste versene i Bibelen finner vi i Johannes evangelium kapittel 10 vers 27-30, og det er Jesus selv som sier dette:

«Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Jeg og Faderen er ett.»

Jesus døde, men sto opp igjen under påsken for lenge siden, og ga oss mennesker et nytt håp! – Et liv sammen med han, hvis vi tar imot ham.