Vekkelse og beredelse for Jesu gjenkomst

Under dette temaet møttes adventistmenighetene til høstmøte i Grimstad lørdag 10. september. Pastor Rolf Kvinge fra Østfold ledet forsamlingen til ordene fra Jesus selv hvor han uttaler: «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Rolf Kvinge, høstmøte Vi opplever mer og mer at sekularismen har fått et veldig grep på menneskene. Samtidig er det grunn til å bekymres over teologien i mange kristne lag som synes å flyte og bevege seg i alle retninger. Lite synes å være tilbake av bibelsk apostolisk tro og tillit. Derfor er det verd å ta Jesu advarsel på alvor: «Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.» (Matt. 24:42).

I tillegg til vekkelse spør vi, hvem kan lose oss trygt gjennom livet til et endelig fellesskap med Gud i hans rike? Her la taleren vekt på appellen fra Det nye testamenet: «Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.» (Hebr. 12:1-2).

En Kristus-sentrert frelsesvei må igjen komme i fokus. Det tales om ånd og kraft, undergjerninger og mirakler. Det gjør også Bibelen, mens Åndens gjerning er først og fremst å fremheve Kristus. «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet … Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» (Joh. 16:13-14).

Åndens funksjon for en kristen er utrolig viktig. Vi må stadig være åpen for Åndens påvirkning til det gode, men huske på at Helligånden er gitt oss for å åpne vår hjertedør for Kristus selv. Åndens virke er gitt for å føre Kristus inn i våre liv. At vi i 2005 må kunne oppleve og si som apostelen Paulus sa: «Kristus i dere, håpet om Herlighet.» (Kol. 1:27) eller «Kristus lever i meg» (Gal. 2:20). Skjer dette i våre liv vil Jesu lengsel bli oppfylt da han sa; «Bli i meg, så blir jeg i dere.» (Joh. 15:4).