Søk først Guds rike

Resymé fra gudstjenesten i Adventkirken i Arendal sabbaten 21. april.

Gjennom Bibelen har Gud gitt oss mange gode råd for hvordan vi mennesker skal ha det best mulig i forhold til de omstendighetene vi lever under her på jorden. Et av disse rådene er at vi ikke skal bekymre oss (Matt 6,33).

Det kan virke som et underlig råd når vi ser all den sorg og smerte som omgir oss. Når vi leser denne teksten i sin sammenheng finner vi at Jesus ber oss om ikke å bekymre oss for ting vi likevel ikke kan gjøre noe med. Bekymring kan virke lammende på et menneskes handlekraft, det gagner ingen av oss. Derfor oppfordrer Jesus oss til heller å sette vår lit til vår Far i himmelen enn å bekymre oss.

Etter selv å ha opplevd bekymringens klamme hånd, ser jeg at dette rådet fra Jesus er vel verd å gi akt på og å gi videre til andre. Samtidig som det å søke først Guds rike gir en indre fred som er svært god å leve med.