Bibelseminar over Åpenbaringsboken

Velkommen til seminar over den siste boken i Bibelen – Åpenbaringsboken. Sted for seminaret er Arendal Adventkirke, Klevgaten 5. Åpningsmøtet er tirsdagen 15. januar kl. 19:00 til 20:30 og vil fortsette de påfølgende 10 tirsdager samme sted og tid.

Boken er skreven av apostelen Johannes. Han ble tatt til fange og forvist til øya Patmos. Der fikk han en viktig åpenbaring fra Gud som han skrev ned.

I første kapittel og første vers står det (oversettelse 1988): Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes.

Ikke bare dette verset, men alle de 22 kapitlene vil vi se nærmere på under disse 11 seminarkvelder. Vi vil se Jesus Kristus i en annerledes og rik ramme, løsningen på verdens ondskap/lidelse og vise Bibelen som håpets bok fremfor alt annet.

Bibelseminaret er gratis og åpent for alle. Hjertelig velkommen! Ta gjerne med din egen Bibel.