ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2014

Skole for alleSnart begynner den årlige Hjelpeaksjonen for Adventkirken. Det er ADRA Norge som er koordinator for innsamlingen i Norge. Den offisielle startdagen er 16. august i Norge, men det er over hele verden.

Hjelpeaksjon 2014 fokuserer spesielt på det arbeidet ADRA utretter i Myanmar, Burma, hvor ADRA er med og styrker og utvikler skolesystemet i avsidesliggende områder. Elever og lærere får undervisningsmateriell, lærere får utdanning, og det arbeides med innholdet i skolen; læreplaner og pensum. I tillegg bidrar vi med å reparere skoler og bygge nye skoler.

Akkurat nå er tiden for nytt håp for barna i Myanmar! Dørene står åpne. Barna er framtiden og nåtiden i alle land. Det barna lærer, vil for alltid prege og være en del av deres liv. Utdanning er nøkkelen som åpner dørene til fred, stabilitet og vekst i et samfunn. Den gode nyheten er at DU kan være med og bidra!

Denne sommeren har det vært et ungdomsprosjekt i Burma hvor en skulle bygge opp en skole. Fra Adventkirken i Arendal har vi hatt en ungdomsrepresentant.

Derfor vil utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen ADRA Norge mobilisere i ivrige innsamlere over hele Norge for å delta i denne årlige Hjelpeaksjonen. Da kan dere i Arendal og Grimstad med omegn møte menighetsmedlemmer fra Arendal Adventkirke på døren. Ta godt imot de, og takk for støtten dere gir!

Navnet ADRA står for Adventist Development and Relief Agency, og er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA Norge er en del av et verdensomspennende nettverk som arbeider i mer enn 120 land. ADRA yter hjelp til mennesker uavhengig av alder, kjønn, etisk bakgrunn eller politisk og religiøs tilhørighet. ADRA Norge støtter og kvalitetssikrer langsiktige utviklingstiltak innen utdanning, helse, vannforsyning og jordbruk. Et styrende prinsipp er «hjelp til selvhjelp». Viktige støttespillere er også NORAD og Utenriksdepartementet.

ADRA Norge er også medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

Ønskes mer informasjon kan du besøke hjemmesiden til adranorge.no og adra.org.