Tur til Valle 17-18. mars 2018

Helgen uke 11 var det et menighetsmøte oppe i Valle hvor menighets-medlemmer både fra Valle, Risør, Tvedestrand og Arendal var med. Til sammen var det ca. 50 personer som møtte opp. Vi ble tildelt lapper som vi skulle skrive navnene våre på og klistre på brystet slik at navnene ble lettere å huske.

(Klikk på bildene for stor versjon, deretter klikk på pil til høyre venstre for bildene for å bla frem eller tilbake. Klikk på krysset for å lukke visning med stort bilde. Foto: Paw Wah Shee og Madelene Fors.)

På Sabbaten møttes alle sammen i Frikirka i Valle sentrum med mye sang, og tale av Torbjørn. Etter gudstjenesten hadde vi en stor lunsj med masse god mat; norsk og burmesisk og folk ble bedre kjent med hverandre. Klokken 16:00-18:00 var det mulighet for å gå tur ute for de som ville, eller leke 50-leken hvor vi skulle finne frem i bibelen om ulike dyr, mennesker, vekster med mer, og vi spilte fotball inne i idrettshallen. Dette hadde alle sammen glede av!

Klokken 19:00 møttes vi igjen for kveldsmat i bedehuset. Etter at alle hadde forsynt seg med mat og drikke var det en papirfly-konkurranse. Vi hørte også et fint pianostykke fra Svetlana og Anna fra Arendal. På slutten av kvelden sa vi farvel på den tradisjonelle adventistmåten; vi sang «Side by side» hand i hand i en ring.

Søndag morgen kunne de som ville igjen spille fotball i idrettshallen.

Det var hyggelig å møte både nye mennesker og kjente igjen. For de som ikke har anledning til å reise til Arendal kirke hver sabbat var dette en fin måte å samle menighetsmedlemmene på.

Hilsen Paw Wah Shee