Julekonsert og julekrybbe med barn og ungdom

Juleprogrammene i Arendal Adventistkirke på Hisøy kom tidlig i år – også av frykt for en ny bølge med Koronapandemi. Allerede fredag kveld 26. november var vi i gang med julekonserten. Ved siden av fellessanger fikk vi lytte til bjelleklang, englesang og framtidshåp ved Menighetskoret, Barnekoret, Jentegruppen og Tenortrioen. Kor og forskjellige solister gav julebudskapet en vakker internasjonal klang. Hele konserten ble knyttet sammen med lesninger fra jule-evangeliet.

Julekrybben stod sentralt under familiejulegudstjenesten den påfølgende helgen, lørdag 4. desember kl. 12:00. Vi fikk besøk av både gjetere, vismenn og engler, kledd opp for anledningen i gammeldagse klær – foruten korona-munnbind. Vi fikk møte Josef og Maria med babydukken i en krybbeseng. Gjeterne brakte staver og lam. Englene gav oss englesang rundt krybben. De tre vise menn brakte gull, røkelse og myrra. Alt ble rammet inn med sanginnslag fra Barnegruppen, Jentegruppen og fellessanger. Det ble lest juletekster og en avsluttende andakt hvor en understreket julens håpsbudskap.

Likesom i så mange andre kirker nå ved juletider, opplevde også vi i Adventistkirken sammen med venner og kjente, at vi nå er desto mer klare for årets julefeiring og framtidshåpet i dét. (Foto: May Karin Holanger.)