«DET GODE LIV» i Arendal

Lørdagen/sabbaten 15. oktober kl. 12:00 starter den nye møteserien «DET GODE LIV» opp i kirken. Det blir fire samlinger frem til jul, dato 15. oktober, 5. november, 26. november og 17. desember. Det er en serie på 21 tema totalt og de resterende vil komme utover 2023. Programserien ønsker å bidra til å gjøre Bibelen til en mer åpen, forstått og verdsatt kilde til livsberikelse. I Bibelen har Gud gitt oss oppskriften på DET GODE LIV. Det vil si et liv som er så godt det lar seg gjøre i rammen av en ond verden. Mer informasjon om selve møteserien gå inn på Adventistkirken i Arendal sitt program på detgodeliv.info/programmer

Møteserien DET GODE LIV i Adventistkirken i Arendal