Høstmøte i Arendal

Sabbaten 3. september var det høstmøte i Adventistkirken i Arendal. En tradisjon der Sørlandsmenighetene møtes til et åndelig/sosialt fellesskap. Det var godt å møtes etter langt opphold på grunn av covid-19 restriksjoner. Det var også hyggelig å få besøk fra andre menigheter. Et flott program for barn/ungdom stod pastor Harald Giesebrecht og SABU teamet hans for. Taler for den eldre skaren av forsamlingen var pastor Vidar Hovden fra Ålesund menighet.

Foto: Torbjørn Fors (de to første bildene) og Reidun Henriksen Wergeland (resten av bildene).

Vidar snakket denne sabbaten om endetiden som noe som kan inspirere oss til å være gode mennesker i verden, her og nå.

På gudstjenesten fokuserte han på Jesu endetidstale, der Jesus snakker om at «tegnene i tiden» skal fortelle oss at «sommeren er nær» (Matt 24,32). Jesus har dermed en mer livsnær og konstruktiv tilnærming til endetiden enn mange av oss kristne. Søkelys på det gode som nærmer seg, gir mer livskraft og håp, enn tanken på alt det fæle som skal skje, selv om det umiddelbart kan være spennende å tenke på det Bibelen har fortalt oss om på forhånd. Det kristne håpet, Guds mål med oss og verden, er vår helbredelse og nyskapelse – ikke ende og undergang.

På ettermiddagsmøtet tok Vidar for seg Peters endetidstale på pinsedagen. Peter snakket ikke om hverken krig, hungersnød, pest eller fæle dyr. Han pekte på et annet tegn på at endetiden var kommet; utgytelsen av Den hellige ånd. Ånden er alt virksom i verden i dag. Han er virksom i hele verden, alt fra regjeringsbygg til midt i hverdagen til vanlige folk, og påvirker til det gode. Det er et endetidstegn vi snakker altfor lite om. Utgytelsen av Ånden innevarsler at Gud, som i begynnelsen da Guds Ånd svevde over vannene, holder på å skape noe nytt. Han reiser opp et nytt kjærlighetsfolk i verden – og vi kan være med. Vi kalles til å invitere alle i verden til å være med.

Dagen ble avsluttet med en velsignet konsert med et variert innslag av sang, musikk hvor barn, ungdom og de som var over 25 år deltok.

Takk til Vidar, Harald og SABU teamet og alle ca 160 personer som gjorde denne dagen til en flott og minnerik dag.