Lydopptak av gudstjenesten 24. mai

Taler til gudstjenesten i Adventkirken Arendal 24. mai 2008 var pastor Per Næsheim, som til daglig arbeider ved Norsk bibelinstitutt. Tema for talen var «Når Gud griper inn». Du kan lytte til gudstjenesten i sin helhet ved å bruke den første avspilleren nedenfor, hvis du kun ønsker å lytte til talen kan du bruke den andre avspilleren.

Lytt til gudstjenesten (hele)
Klikk for å starte og stoppe avspilling

Lytt til talen (kun talen)
Klikk for å starte og stoppe avspilling