Lydopptak av gudstjenesten 14. juni

Taler til gudstjenesten i Adventkirken Arendal 14. juni 2008 var Per de Lange, pastor i Adventkirken Arendal. Tema for talen var «Nådegaver». Du kan lytte til gudstjenesten i sin helhet ved å bruke den første avspilleren nedenfor, hvis du kun ønsker å lytte til talen kan du bruke den andre avspilleren.

Lytt til gudstjenesten (hele)
Klikk for å starte og stoppe avspilling

Lytt til talen (kun talen)
Klikk for å starte og stoppe avspilling