ADRA med katastrofehjelp på Haiti

ADRA med katastrofehjelp på Haiti ADRA er i gang med nødhjelpsarbeid etter jordskjelvet som rammet Haitis hovedstad den 12. januar og jevnet mye av byen med jorden. Skjelvet påvirker anslagsvis 3 millioner mennesker. Foreløpige beregninger sier at mellom 100 og 500.000 mennesker fryktes døde. ADRA Norge bidrar med 100.000 kroner i den første fasen av katastrofearbeidet.

– Mange, mange mennesker er døde, sier Ketteline Israel fra ADRA Haiti i en melding fra Port-au-Prince. – Landet er ødelagt.

Adventkirken i Arendal gjennomførte sist høst en Hjelpeaksjon. Menigheten takker for støtten Arendal med omegn ga til Hjelpeaksjonen 2009. Mesteparten av midlene fra denne aksjonen går til humanitært arbeid og langsiktige utviklingsprosjekter, men ti prosent hvert år settes til side for nødhjelp når katastrofer som denne på Haiti rammer.

– Nå ser vi at det virkelig er behov for disse pengene, uttaler Torbjørn Fors som representerer Adventkirken i Arendal. – Pengene vil bli til hjelp for mange av de katastroferammede på Haiti, og vi er glade for at vi har bidratt til at ADRA kommer raskt i gang med hjelpearbeidet.

adra-haiti-stort-10.jpg
En ødelagt bygning i nærheten av Hotel Villa Creole i Port-au-Prince, tirsdag 12. januar 2010 etter at det sterkeste jordskjelvet på mer enn 200 år rammet Haiti. (AP Photo)

– Det er foreløpig et krevende arbeid å få oversikt over katastrofen på grunn av det store omfanget, sier Frank Teeuwen, leder for nødhjelpsavdelingen i ADRA International. – Veier og infrastruktur er skadet og ødelagt. Vi ønsker å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig for å avverge en enda større humanitær katastrofe i kjølvannet av denne tragedien.

Ifølge en innledende vurdering, inkluderer de umiddelbare behovene vannrensingsutstyr, mat, midlertidig ly (telt, presenninger), materialer, hygieneutstyr og medisinsk hjelp.

ADRA samarbeider med Canada-baserte Global Medic om å gi nødvendig beredskap, inkludert 4,2 millioner vannrensende tabletter, 278.640 vannbehandlingspakker, 55.200 saltenheter, 20 vannrensingsenheter, en bærbar vanntester og et oppblåsbart feltsykehus. Dette alene er bistand til en verdi av USD 142.000.

I de følgende dagene forventer ADRA-nettverket å gi rent vann til anslagsvis 90.000 mennesker per dag. Vannrensingspakker og tabletter alene vil ha en samlet evne til å produsere 6,98 millioner liter rent drikkevann. I tillegg vil det oppblåsbare feltsykehus ha kapasitet til å hjelpe 1000 pasienter per dag. 4500 mennesker vil kunne bli behandlet med orale rehydrerings-salter.

ADRA samarbeider med Overseas Akutthjelp Team (omat) å sende et medisinsk gruppe til Haiti. Teamet gir medisinsk hjelp til fattige lokalsamfunn i ulike karibiske land og ledes av dr. Stephen Carryl som er kirurg og overlege ved Brooklyn Hospital.

Jordskjelvet som rammet 16:53 lokal tid (22:53 norsk tid) og hadde sitt sentrum ca 15 km sørvest for hovedstaden Port-au-Prince, er den sterkeste som har rammet Haiti på mer enn 200 år. Skjelvet ble etterfulgt av to kraftige etterskjelv som hver hadde en styrke på 5.9 og 5.5 på Richters skala. Som et resultat av skjelvene er det oppstått alvorlige skader på infrastruktur som broer, bygninger, telefon og kraftledninger.

Selv om det for tidlig å måle katastrofens fulle omfang, har Haitis president René Préval sagt at tusenvis av mennesker er fryktet døde. Haitis senator Youri Latortue uttalte til Associated Press at antall drepte kunne nå 500.000. Ifølge reportasjer, hadde USAs utenriksdepartement fått beskjed om å forvente «store tap av liv».

Ønsker du å hjelpe, kan du gjøre dette ved å merke din gave «katastrofe Haiti». Hver krone som doneres gjennom ADRA er øremerkede og går direkte til hjelpearbeid etter denne katastrofen. Benytt ADRA aksjonskonto: 3000.30.31000 Du kan også donere direkte på nett: adranorge.no

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som arbeider for likeverd, fred og forsoning, bl.a. gjennom å gi utdanning, helse og matsikkerhet til verdens fattige og underprivilegerte. ADRA yter hjelp til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. ADRA er et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 120 land.