Misjonsprosjekt Bacolod City Filippinene

Adventkirken i Arendal har en tid hatt som misjonsprosjekt å hjelpe Bata Syvendedags Adventistmenighet i byen Bacolod med å få reist en ny kirke. Det var etter at 11 personer med tilknytning til Adventkirken Arendal var på besøk hos denne menigheten på Filippinene i desember 2008 at et ønske om å være med å hjelpe våre trossøsken ble vekket.

Den kirken menigheten rådet over var i en særdeles dårlig forfatning. Taket var lekk flere plasser, det var store sprekker i vegger og regnet flommet i perioder inn i kirken i regntiden. I tillegg var kirken plassert i et tilnærmet slumområde med særdeles dårlige adkomstmuligheter.

Last ned Flash-player for å se bildene.

Flere medlemmer i Adventkirken Arendal ønsket å være med å støtte prosjektet. I første omgang ble det besluttet å være med å støtte kjøp av en tomt.

Senere ble det besluttet å søke Vestnorsk distrikt av Adventistsamfunnet for midler til å bygge selve kirken. Da det ble kjent at en arv var etterlatt til misjonsarbeid, og da søknaden ble innvilget i begynnelsen av 2010 var det stor glede både i menigheten her og på Filippinene. Dette gjorde at bygningsarbeidet kunne begynne i første halvår av 2010, og undertegnede fikk sammen med flere medlemmer av Adventkirken i Arendal få være med å ta de første spadetak i jorden i mars 2010.

Nå er byggingsarbeidene for fullt i gang og en ny kirke er i ferd med å reise seg på Marapara Heights som det naturskjønne området der den nye kirken bygges heter.

Bygningsarbeidet antas å være ferdig i desember 2010/januar 2011 og det er mange som gleder seg til å se det nye Gudshuset stå ferdig.

Den lokale menigheten på Filippinene har ca 120 medlemmer og adventbudskapet har stor framgang på Filippinene. Det er å håpe at det nye bygget kan bringe velsignelse for menneskene på dette sted, og at mange kan bli bedre kjent med sin frelser Jesus Kristus og adventbudskapet gjennom det arbeid som vil bli drevet der. Vi ønsker Guds velsignelse over det videre arbeid, og viderebringer hilsener og takk fra medlemmene der nede til alle som har vært med på å støtte dette. En stor takk også til styret i Vestnorsk distrikt av Syvendedags Adventistsamfunnet for den sjenerøse gaven som ble bevilget til dette prosjektet.