Hjelpeaksjon 2011 i Adventkirken Arendal

Hjelpeaksjon 2011 går mot slutten, og vi ønsker å rette en hjertelig takk til alle dere som har tatt vennlig i mot våre innsamlere med bøsser eller kort! Takk for alle små og store bidrag og for alle oppmuntrende ord! De innsamlede midler går som kjent til det arbeidet ADRA driver kloden rundt. Hittil er det lokalt kommet inn ca 60.000kr, på landsbasis ca. 2,7 mill. kr.

ADRA er Adventistsamfunnets bistands- og nødhjelpsorganisasjon. De arbeider globalt og har representanter i 120 land. de har stilt raskt opp og gjort en innsats i de naturkatastrofene du har hørt om i media. I tillegg kommer en rekke utviklingsprosjekter som stadig er i gang både på helsefronten og når det gjelder utdanningsinstitusjoner for barn og ungdom og voksne med.

De omfatter også jordbruksveiledning og bistand til brønnboring m.m. ADRA arbeider også med tiltak for å beskytte misbrukte barn og for å skape en fremtid for gatebarn.

Vår takk går også til alle frivillige innsamlere som har gått fra dør til dør – små og store. Eldste deltaker var Toralv de Lange (93 år), og yngstemann var 5-åringen Steinar Jose Andersen. Han var ute med bøssen sammen med mamma og pappa og lillebror Johan Miguel (1 år) i barnevogna.