Hjelpeaksjon 2020

Utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen ADRA Norge mobiliserer i disse dager innsamlere over hele Norge for å delta i den årlige Hjelpeaksjonen. Vi forholder oss til råd fra folkehelseinstituttet og kommune. Da kan dere i Arendal og Grimstad med omegn møte menighetsmedlemmer fra Adventistkirken i Arendal på døren. Vi prøver også å få til ulike arrangement ved vår kirke, hvor alle penger går direkte til ADRA Norges arbeide i verden. I disse koronatider ønsker vi at en bruker vipps mest mulig. Ta godt imot de, og takk for støtten dere gir!

Førstkommende søndag 23. august klokken 13:00 til 16:00 er vi ansvarlige for et «baklukesalg» for ADRA ved vår kirke på Tangen Alle 3. Vel møtt!

Tema i årets hjelpeaksjon er «Tilbake til skolen!». I Norge er vi med rette bekymret for ettervirkningene av koronakrisen, særlig for barna og de mest sårbare. Slik er det også i Sør-Sudan. Den ekstreme fattigdommen, den langvarige krigen og det den har gjort med barna og menneskene krever forpliktende langsiktig samarbeid for å skape utvikling.

Navnet ADRA står for Adventist Development and Relief Agency, og er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA Norge er en del av et verdensomspennende nettverk som arbeider i mer enn 120 land. ADRA yter hjelp til mennesker uavhengig av alder, kjønn, etisk bakgrunn eller politisk og religiøs tilhørighet. ADRA Norge støtter og kvalitetssikrer langsiktige utviklingstiltak innen utdanning, helse, vannforsyning og jordbruk. Et styrende prinsipp er «hjelp til selvhjelp». Viktige støttespillere er også NORAD og Utenriksdepartementet.

ADRA Norge er også medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

Ønskes mer informasjon kan du besøke hjemmesiden til adranorge.no og adra.org.