Julegudstjenester i Arendal

Julen i Arendal Adventistkirke ble annerledes i år. Vi valgte derfor heller å avholde to julegudstjenester, 19. og 26. desember. Tema for de to gudstjenestene ble: Julens historie og Julens håp.

Kjente og ukjente julesanger, lesninger og innlegg tok frem det gode med julen, særlig for en mørk og våt Koronajul: Fellesskap og vennskap, trygghet og mening – med mye lys i mørket. Det gjorde godt den gangen – med englenes sang, foruten gjeterne, vismennene, Simon, Anna og mange flere.

Maria gjemte det hele i sitt hjerte – med tro, håp og kjærlighet – ikke minst når Jesusbarnet etterhvert ble en kjær forkynner, lærer og frelser. Han kom den gang. Han kommer til oss alle i dag for å hjelpe oss å bygge Gudsriket her. Og han vil snart komme igjen for å starte evighetens herlighetsrike.

Flere av utøverne og begge forsamlingene uttrykte at julegudstjenesten hadde gjort godt for dem – ikke minst nå i Koronatiden. Uansett tid og sted, Gud gir oss tro, håp og kjærlighet.