Bålpanne sabbat!

Lørdagen 13. februar ble en annerledes sabbat. Dagen begynte med barn og ungdomsprogram inne i kirken og utenfor rundt en bålpanne, pluss et zoom-møte. Når klokken ble 12:00 møtte resten av menigheten opp utenfor kirken og rundt bålpannen med ny ved, for at få opp varmen.

Vi var velsignet med flott vær, men kaldt. Det var godt å møte menigheten, synge sammen og be i små «kohort grupper» ute i det fri. Det ble ikke en lang gudstjeneste-tale, men en liten andakt- refleksjon omkring hverdagen og Guds ord. Vi avsluttet samlingen med å spise sammen den nistepakken vi hadde smurt hver enkelt av oss, pluss noe varmt i koppen. Dette skapte mange gode samtaler mellom store og små.

Andakten: Kan en bli inspirert til en andakt gjennom å se på oversikt over et TV-program i en avis? Jeg må svare ja på det spørsmålet. Mine øyne falt på en norsk TV-kanal som sendte et regelbundet program hver dag klokken 18:00. Programmet var «Gode Nyheter» og kanalen har følgende forklaring: «En nyhetssending med positive og konstruktive saker, som viser at det også skjer mye bra i verden». Lengden på programmet var ca 12 minutter.

Mitt spørsmål er følgende: Har jeg noen «Gode Nyheter» å formidle hver dag til de jeg møter? Svaret på det spørsmålet er JA! Ta frem bibelen og les Joh. 3.16-17. Bruk «12 minutter» hver dag til å spre «Gode Nyheter». Vi finner dem i bibelen, og frimodigheten til å dele dette vil vår Far i himmelen gi oss. Les Salmene 9.2-3 og Sefanja 3.17. Lykke til!