Julegudstjeneste

Spenningen var stor da Gudstjenesten startet den 23. desember. Dette var barnas anledning til å dele juletanker og julemusikk med en ivrig og lydhør forsamling.

En av de minste var først ute, Teresia som satte seg ved pianoet og spilte tre søte stykker – med litt støtte fra bjeller og triangel-spill. Programmet fortsatte med hele julehistorien, fra profetier i Det gamle Testamente til de siste profetiene i Det nye Testamente. Vi fikk møte engelen Gabriel i sin hvite drakt, fulgt av Maria og Josef som fortalte om sin lange reise og den tøffe natten på Bethlehems stall-fødestue. Gjeterne kom så fram og fortalte om englesangen i en spennende natt. En av de tre vise menn kom med sin rapport om stjernen og stjernereisen, møtet med kong Herodes og en engels forandringer i reiseplanene deres. Til slutt kom apostelen Johannes med profetiene om en ny himmel og en ny jord.

Andakten til Siri Quispe summerte det hele og gav oss en panoramafortelling i Guds Ord, med håp og sikkerhet i en mørk verden. Inne imellom innslagene var det fine barnesanger, gruppesanger og fellessanger. Linda Broome på besøk den dagen avrundet det hele med den nordnorske julesalmen.

Og stille, uten et ord, lå Jesus-dukken der på høyet i krybben og sa ingen ting. Mon tro Jesus selv også var til stede og hørte programmet – mens han smilte i glede og fest …