ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2004

ADRA Norges årlige innsamlingsaksjon for utviklings- og nødhjelp starter offisielt 22 august. Navnet står for Adventist Development and Relief Agency, og er adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA Norge er en del av et verdensomspennende nettverk som arbeider i mer enn 120 land. ADRA yter hjelp til mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. ADRA Norge er en stiftelse, og er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge. Hvert år støtter ADRA Norge langsiktige utviklingstiltak innen utdanning, helse, vann og jordbruk. Et viktig prinsipp er «hjelp til selvhjelp». Våre viktigste støttespillere er NORAD og private givere. I tillegg er vi involvert i nødhjelp, ofte med støtte fra Utenriksdepartementet.

Menighetsmedlemmer i Arendal går fra dør til dør

Offisielt så begynner hjelpeaksjonen 22 august, men engasjerte menighetsmedlemmer og speidere i Arendal Adventkirke går fra dør til dør allerede fra midten av august. Kanskje kommer vi på din dør i år, da ville vi vært svært takknemlig for din støtte. I 2003 så samlet engasjerte menighetsmedlemmer fra Arendal inn 60.700 kroner. På landsbasis så samlet vi i fjor inn hele 3.557.865 kroner. Med din hjelp så håper vi det blir innsamlet minst like mye penger i årets hjelpaksjon.

Unge speidere deltok i hjelpeaksjonen 2003

Speidere i hjelpeaksjon 2003 I hjelpeaksjonen 2003 var speiderene i Arendal ute og samlet inn penger til ADRA og de fikk inn hele 4708,50 kroner, også i år vil speiderne samle inn penger. Speiderne på bildet var ute i hjelpeaksjonen under deres første speidersamling denne høsten, noen var nye i speideren og ute i hjelpeaksjon for første gang. Alle gjorde en veldig god innsats og de møtte bare hyggelige og hjelpsomme mennesker. Etterpå samlet vi oss i Adventkirken, og det ble servert boller og kakao mens pengene ble talt opp. Vi takker for pengegavene vi fikk inn.