Tid for varme: Et Juleprogram i Arendal Adventkirke

Preludium med piano, keyboard og panfløyte startet det hele, fulgt av fellesangen «Nå tennes tusen julelys» med piano, keyboard, bass og håndklokker. Gjeterguttene fra Grimstad, Steinar og Johan Miguel, fortalte hva dette dreide seg om, sett fra Bethlehemsmarkene, bare avbrudt av Adventsangerne med «Julesong» og fulgt av «Kom syng for vår Herre», hvor kor og forsamling sang sammen.

(Klikk på bildene for stor versjon, deretter klikk på pil til høyre venstre for bildene for å bla frem eller tilbake. Klikk på krysset for å lukke visning med stort bilde. Foto: Torbjørn Fors.)

«Julegaven» ble fremført av begge korene sammen, før Gladsang tok oss med i et «Julepotpourri». Queen fra Tvedestrand gledet oss med en sang til eget gitarakkompagnement. Svetlana fra Grimstad sang en undringssang «Hvem kunne tenke seg?» og fikk deretter hjelp fra Ana og Sammy med sangen «Gull, røkelse og myrrha». Inne i mellom presenterte May Karin en barnehistorie som ble minst like engasjerende for de voksne.

Kollekten ble akkompagnert av Benjamin på piano, fulgt av Per og Monica med en lovsang til Guds godhet og en samling med Negro Spirituals. Adventsangerne tok oss på en reise til Bethlehem med «ørkenskip», fulgt av et Julepotpourri som satte julen inn i flere rammer – like fra tradisjonsrik julefeiring til løftene som fulgte Barnet i Betlehem. Gjeterne Steinar og Johan Miguel understreket så i deres siste rapport at løftene er for fremtiden:

Snart skal Han komme igjen som Konge og Forløser. Det gjorde godt å konkludere programmet med Jule- og Håpssalmen «Deilig er Jorden» – igjen akkompagnert av piano, keyboard, bass og klokker og illustrert med bilder av hvordan den dagen kan komme til å bli. Kirken vår fikk være et felles møtested den kvelden om Budskapet fra Betlehem og Budskapet om Det salige Håp. Det ble sannelig en tid for varme.

Per de Lange, referent, Arendal Adventkirke fredag 30. november.