Lydopptak av gudstjenesten 16. august

Taler til gudstjenesten i Adventkirken i Arendal 16. august 2008 var Maria Molvik. Tema for talen var «Omsorg». Du kan lytte til gudstjenesten i sin helhet ved å bruke den første avspilleren nedenfor, hvis du kun ønsker å lytte til talen kan du bruke den andre avspilleren.

Lytt til gudstjenesten (hele)
Klikk for å starte og stoppe avspilling

Lytt til talen (kun talen)
Klikk for å starte og stoppe avspilling