Lydopptak av gudstjenesten 13. september

Sabbaten 13. september var det musikkgudstjeneste i Adventkirken Arendal. Tema for gudstjenesten var «Et barn i Guds hus». I tillegg til fellessang, var det også flere fine sang- og musikkinnslag av blant annet Per og Monica de Lange, Rein og May Karin Holanger, samt Karina Holanger.

Du kan lytte til gudstjenesten ved å bruke avspilleren nedenfor, eller laste den ned til datamaskinene din.

Lytt til musikkgudstjenesten
Klikk for å starte og stoppe avspilling