ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2004

ADRA Norges årlige innsamlingsaksjon for utviklings- og nødhjelp starter offisielt 22 august. Navnet står for Adventist Development and Relief Agency, og er adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA Norge er en del av et verdensomspennende nettverk som arbeider i mer enn 120 land. ADRA yter hjelp til mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs […]

ADRA Norges årlige hjelpeaksjon 2004 Les videre »